Revision

Automatisera hanteringen av dina leverantörsfakturor

Revisionsbyråer pressas ständigt att sänka kostnaderna och samtidigt tillhandahålla bättre service gentemot olika företag, speciellt när det gäller den automatiska leverantörsfakturahanteringen, som är kritisk för att hålla driften igång. OpusCapita erbjuder flera olika verktyg som effektiviserar processerna och sänker kostnaderna, bland annat genom elektroniska fakturor, matchning av inköpsordrar och program för automatiserad fakturahantering (inklusive automatisk registrering och tydliga transaktionsloggar).

Accounting

Med OpusCapita är alla viktiga verktyg för hantering av leverantörsfakturor tillgängliga som molnbaserade lösningar, vilka är enkla både att använda och underhålla. Vi experimenterar dessutom med artificiell intelligens och maskininlärning för att kunna automatisera olika delar av fakturahanteringen och betalningsprocessen i hopp om att kunna ge våra kunder ett ännu bättre erbjudande i framtiden.