IT

Enkel integration via molnet

IT

OpusCapita kan hjälpa IT-organisationer genom att tillhandahålla en integrerad struktur för hantering av buyer supplier-förhållandet. Strukturen integreras sömlöst med befintliga IT-system med minimal assistans från IT-organisationen. Tack vare vår omfattande erfarenhet från tusentals kundprojekt kan vi garantera dig ett välskött implementeringsprojekt och stabila SaaS-tjänster med övervakade servicenivåer. Vår lösning är bekymmersfri ur IT-perspektiv. Ytterligare fördelar för IT-organisationer som använder OpusCapitas inköpsplattform är att IT-utgifterna är kontrollerade och att inköpta produkter följer riktlinjerna i inköpsavtalen.