Företagsanvändare

En användarupplevelse att sträva efter

Programvaruutvecklingen har kommit långt de senaste 10 åren. Tänk hur lätt det är att köpa något på eBay eller Amazon eller att använda en iPhone. OpusCapita har satsat hårt på att utveckla intuitiva användargränssnitt för företagsanvändarna. Vi inser att det måste vara enkelt att beställa en ny produkt med inköpssystemet eller att godkänna en faktura. Lika enkelt som många moderna internetbaserade konsumentverktyg är.

Business user

Samtidigt strävar OpusCapita efter att säkerställa att våra produkter är utvecklade enligt högsta standarder och att våra kunder har åtkomst till dem dygnet runt. Vi inser till exempel att om fakturor inte godkänns i tid kan det leda både till straffavgifter och ränta och dessutom till avbrott i leveranserna.

När en leverantör ringer angående status på en faktura är det enkelt att se i vårt system om den har godkänts eller kanske till och med redan betalats och inte bara skickats till affärssystemet för behandling. Vid inköp av produktionsartiklar ser vi dessutom till att alla ordertransaktioner levereras snabbt och utan avbrott i tjänsten till leverantörerna.

Med OpusCapitas finansieringslösningar kan leverantörerna välja om de vill få betalningen tidigt med tjänsten supply chain-finansiering, vilken minskar riskerna för mindre leverantörer som är helt beroende av dig som köpare.