Kontroll, kostnadsbesparingar och korrekta prognoser

Automatisering, kontroll, efterlevnad, kostnadsbesparingar och korrekta prognoser ... låter det bekant? Då är du inte ensam – detta är de viktigaste frågorna för ekonomichefer runtom i världen.

OpusCapita kan hjälpa dig att ta hela den ekonomiska värdekedjan, inklusive inköp, automatisk hantering av leverantörsfakturor och finansförvaltning in i den digitala tidsåldern. Med våra lösningar kan du sänka inköpskostnaderna, få bättre fungerande automatisering av leverantörsfakturor, optimera rörelsekapitalet och sköta kassahantering och rörelsekapital på ett mer effektivt sätt.

Med 200 miljoner elektroniska överföringar per år är OpusCapitas leverantörsnätverk det fjärde största i världen. Vårt erbjudande är purchase-to-pay i utökat format – utökat genom att vi förutom traditionella P2P-lösningar även har lösningar för supply chain-finansiering och cash management.

Vi känner att ett effektiv automatiserat fakturahanteringssystem inte är tillräckligt för att optimera rörelsekapitalet till en nivå du kan nå med våra cash management-lösningar.