Bedrageribekampnings verktyg

Betalningsbedrägerier påverkar mer än vart tredje företag globalt. Den här utvärderingen hjälper er snabbt att förstå riskerna som ni kan tänkas ha inom era betalningsprocesser, samt att ge er en handlingsplan för hur ni förbättrar dem. Svara på frågorna och resultatet kommer att skickas från OpusCapita till er per e-post.

Väldigt oenig Oenig Vet inte Enig Väldigt enig
12345
1. Vi har hård kontroll på användarrättigheterna till betalningssystemet och har full insikt i vem som har tillgång till våra system i varje del av betalningsprocessen.

2. Vårt företag genomför en riskanalys av bedrägerier minst en gång per år.

3. Vi har en enhetlig betalningsprocess genomgående i hela företaget som är dokumenterad och har en ägare.

4. Vi gör regelbundna sårbarhets och penetrationstester på våra betalningssystem.

5. Vårt betalningssystem har den nyaste tekniska säkerhetslösningen för säker dataöverföring.

6. Vi har en väldigt automatiserat betalningsprocess med minimal manuell interaktion.