Betalningsbedrägerier påverkar mer än vart tredje företag - hur säker är er betalningsprocess?

Den här utvärderingen hjälper er snabbt att förstå riskerna som ni kan tänkas ha inom era betalningsprocesser, samt i ett nästa ge er en handlingsplan för hur ni kan förbättra dessa. Svara på frågorna och resultatet kommer att skickas från OpusCapita till er per e-post.

Väldigt oenig Oenig Vet inte Enig Väldigt enig
12345
1. Vi har kontroll på användarrättigheter till betalningssystem och har full insikt i vem som har tillgång till våra system i varje del av betalningsprocessen.

2. Vårt företag genomför en riskanalys gällande bedrägerier minst en gång per år.

3. Vi har en enhetlig betalningsprocess inom hela företaget, vilken är väl dokumenterad och har en utsedd ägare.

4. Vi gör regelbundna sårbarhets- och penetrationstester på våra betalningssystem.

5. Vårt betalningssystem har en avancerad säkerhetslösning för dataöverföring.

6. Vi har en automatiserad betalningsprocess utan manuell interaktion.