100% ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

Nattugle_SE_Final

Purchase to Pay (P2P) från OpusCapita skapar en effektiv process för inköp och fakturahantering. Med endast en lösning gör OpusCapita det möjligt för ekonomi och inköpsavdelning att arbeta mycket närmare tillsammans, centralisera roller, processer och data. Det ger direkt drifteffektivitet med specifik, strategisk betydelse för spend-analys och bättre driftskapital. Läs mer om OpusCapita Buyer Supplier Ecosystem.

Uppnå en automatiseringsgrad på 80-100% på fakturahanteringen.

Låt OpusCapita ta hand om skannade pappersfakturor, elektroniska fakturor, kontering och betalning. Vi kan automatisera och öka kontrollen i P2P-processen. Genom att öka graden av automatisering frigör vi massor av tid som de anställda kan använda för andra, mer produktiva uppgifter.

Automatiserad fakturahantering är ett användningsområde som fokuserar på felfri och bekväm hantering av inköpsfakturor. Organisationer satsar alltmer på att minimera manuellt arbete i samband med faktureringsprocessen genom att matcha fakturor med inköpsordrar. Det säkerställer att alla fakturor stämmer överens med bolagets riktlinjer för inköp och leverantörsskulder. Läs mer om Invoice Automation här.

Ladda ner Whitepaper: 5 key points for successful invoice automation här.

Har du inte tid att vänta på fullständig automatisering, men önskar 100% elektroniska fakturor?

Opuscapita’s tjänst Invoice receiving består av ett antal underliggande tjänster som stödjer kundernas transformation till elektroniska fakturor. eTransformationen innebär att Opuscapita omvandlar nuvarande fysiska fakturaflöden till elektroniska fakturor. Vi kan erbjuda företag, i olika skeden av den digitala transformationen med lösningar som förbättrar deras prestanda, både de med redan högt digitaliserade processer och de vars processer är fortfarande en blandning av manuella och digitala. Vårt unika erbjudande distribueras globalt genom ett genomarbetat partnernätverk i 30+ länder.

Tjänsten Invoice Digitizing innefattar effektiv mottagning av inkommande inköpsfakturor på papper och e-post. Tjänsten hjälper företag och organisationer att automatisera Account Payable inhämtning av data genom att extrahera affärskritisk finansiell information från fakturan, som: leverantör, fakturanummer, datum, belopp och även information på radnivå. Alla pappers- eller PDF-fakturor via e-post omvandlas till elektroniskt format, oavsett typ av faktura. Efter bearbetning blir den elektroniska bilden och dess fångade data exporterade till kunden i ett fördefinierat format för vidare bearbetning.

Letar du efter Inköpsverktyg och leverantörsnätverk

Med moderna inköpsverktyg och leverantörsnätverk finns det flera områden där det går att effektivisera tillvägagångssättet inte bara ur kostnadssynpunkt, utan även när det gäller kontroll och efterlevnad. 

Med en digitaliserad inköpsplattform kan företagets anställda göra inköp lika enkelt och intuitivt som de gör till vardags på plattformar som Amazon, Ebay och Apple. Samtidigt gör lösningen att linjechefer och företagets inköpsavdelningar kan kontrollera indirekta inköp på ett lämpligt sätt. Det säkerställer en effektiv kontroll, att avtalet efterlevs och att hela purchase-to-pay-processen från inköp till betalning sker automatiskt och sömlöst. OpusCapitas lösningar underlättar transparenta utgiftsrapporter för optimering av inköp och inköpskanaler.

Direkta utgiftsposter hanteras vanligtvis i företagets affärssystem. För att stödja kommunikationen mellan olika maskiner har våra lösningar full anslutbarhet mot direktleverantörer med antingen EDI/XML, helintegrerade nätverk eller en lättanvänd och webbaserad leverantörsportal.

OpusCapitas mål är att erbjuda inköpsorganisationer både en helhetslösning som innefattar både hantering av indirekta utgifter och anslutning till indirekta och direkta leverantörer.