benner

Digitala dokumentprocesser skapar nöjda slutkunder

Vi digitaliserar dina processer för dokumenthantering. På så sätt blir ditt företag effektivare och du får överblick, sparar tid och blir mer kostnadseffektiv.

Vi ser till att dina digitala flöden för dokumenthantering inte hakar upp sig. Inga formulär som undertecknas med penna och papper, inget manuellt sökande efter papper som saknas och inget knappande av personuppgifter. Bara arbetsflöden som fungerar i en sammanhållen digital process.

Resultatet är nöjdare slutkunder. Om du jobbar du med dokumentintensiva processer som ansökningar och godkännanden, avtalsadministration, hantering av ärenden och anspråk eller kundfeedback kommer du märka enorm skillnad när dessa processer är digitaliserade. Resultatet blir mer exakt och i tid – och det gillar dina kunder. Det lovar vi.

 img

Digitizingtjänsten täcker hela processen - från mottagande och digitalisering av dokument till arkivering. Våra skanningstjänster finns för både offentlig och privat sektor och hanterar alla slags dokument för en rad branscher såsom t.ex. bank och försäkring. Typiska dokument som digitaliseras är avtal, ansökningar, formulär och enkätsvar.

Vi omvandlar din manuella dokumenthantering till en automatiserad och digital process. Det förbättrar både datakvalitén och gör dokumenten mer tillgängliga och användbara och du får en högre kvalitet på ditt data. Vi lovar att tiden som läggs ner på varje dokument kommer att minska. Din process för dokumenthantering blir helt enkelt mycket effektivare.

För mer information om Digitizing, besök gärna www.opuscapita.com/terms.

Kompletterande tjänster:

 • Document Manager
 • eSign

eMail Receiving är en tjänst för att ta emot dokument via mail som bilagor. Bilagan och mailtexten konverteras till standardiserat elektroniskt format. Sedan extraheras, valideras och verifieras data varpå en elektronisk bild på dokumentet och den fångade datan skickas till dig i ett fördefinierat format. Därefter kan du fortsätta att jobba med informationen på det sätt som du önskar.

För mer information om eMail receiving, besök gärna www.opuscapita.com/terms.

Kompletterande tjänster:

 • Document Manager
 • eSign

eSign är en digital signeringstjänst som gör dina affärsprocesser digitaliserade. Därmed får du en högre kvalitet på ditt data samtidigt som processer snabbas på och blir mer tillförlitliga. Du kan välja den funktionalitet du behöver eller inkludera alla funktioner. Tjänsten stödjer touch-, sms- och BankID- signering på alla enheter. Tjänsten innehåller:

 • Webblanketter - Blanketter som kan fyllas i online, signeras och skickas direkt.
 • Dynamiska blanketter – där sektioner av text ändras beroende på de val du gör, vilket i sin tur minskar behovet av att ha många olika mallar
 • Över disk-signering - Möjlighet för dina kunder att signera direkt där du möter dem, till exempel i butiken på en iPad. En kopia på det som signerats skickas via mail direkt till slutkund och hamnar även direkt i ditt system där du normalt arkiverar signerade dokument.
 • ID-identifiering - Identifiering av kunder. Genom att använda BankID kan du identifiera en kund som ringer in till kundtjänst. Efter att ID-kontrollen är gjord kan du dela information via telefon som annars vore omöjligt utan att bryta mot tex Personuppgiftslagen.

eSign-tjänsten kan integreras med Document Manager så att du alltid har full kontroll över var ditt dokument befinner sig i dokumentlivscykeln.

För mer information om eSign, besök gärna www.opuscapita.com/terms.

Tjänsten för Document Manager hanterar (lägger till, sparar, arkiverar, delar, editerar och skapar arbetsflöden) för alla dina dokument i alla dina dokumentprocesser med en leverans i molnet. Självklart inom ramen för de restriktioner som lagen om dokumentarkivering föreskriver. Du kan alltid hitta det du letar efter, oavsett vilket system du har använt från början.

För mer information om Document Manager, besök gärna www.opuscapita.com/terms.

Kompletterande tjänster:

 • eSign
 • eMail receiving

Med eArchive arkiveras all din information på samma ställe. eArchive är tillgängligt via ett användarvänligt webbgränssnitt och erbjuder snabb, flexibel och kostnadseffektiv arkivhantering utifrån dina behov. 

eArchive ökar produktiviteten samtidigt som kostnaderna för administration, arkivering och sökningar minskar. 
Exempelvis kan kundtjänstpersonal omedelbart hitta de dokument som kunder hänvisar till. Båda parter sparar tid och slipper frustration. 
För mer information om eArchive, besök gärna www.opuscapita.com/terms.

Via iPost hanteras print och distribution av din pappersbaserade kommunikation. Det är en snabb och kostnadseffektiv lösning för all slags kommunikation: fakturor, lönebesked, försäkringsinformation eller marknadskommunikation. Oavsett om du skickar hundratals eller tio tusentals brev varje månad är iPost ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att nå dina kunder. Det gör iPost till en smart lösning för såväl små som stora organisationer. iPost- dokument kan skickas i svartvitt eller i färg och med användande av standardlayouter och standardiserat material. För mer information om iPost Letter, besök gärna www.opuscapita.com/terms.

Finska företag är välkomna att besöka www.ipost.fi där de kan beställa iPost Letter direkt.

Kompletterande tjänster:

 • Printer Driver
 • Portals
 • eArchive
 • Connect

Printer Driver – optimerar resurser och spar kostnader 

Denna tillvalsfunktion till iPost hjälper dig att minska kostnaderna för tidsödande utskick av brev från kontoret. Med Printer Driver sparar du resurser, print- och portokostnader, minskar din organisations koldioxidavtryck och får bättre kontroll över strategin för varumärke och kommunikation.
Applikationen Printer Driver installeras som en tillgänglig skrivare på ditt företags nätverk och möjliggör att brev kan skickas via iPosts normala produktionsflöde.
För mer information om Printer Driver, besök gärna www.opuscapita.com/terms.

Customized Print är en flexibel printtjänst i svartvitt eller färg, designad för effektiv kundkommunikation. Tjänsten låter dig välja layout, material, bilagor och efterbehandling. 
Oavsett om du skickar fakturor, lönebesked, fraktsedlar, informationsbrev eller marknadsbudskap, hjälper vi dig att kommunicera med hög kvalitet, i rätt tid och på det mest tids- och kostnadseffektiva sättet. 
För mer information om Customized Print, besök gärna www.opuscapita.com/terms.

Kompletterande tjänster:

 • eArchive
 • Connect

En portal är en maillåda för konsumenter och organisationer. Portalen ger användarna ett enkelt sätt att ta emot och arkivera meddelanden från såväl myndigheter som från företag. Fakturor, orderbekräftelser och andra typer av dokument kan skickas direkt till dessa e-brevlådor av alla företag som registrerat sig som avsändare hos portalföretagen. 

Införandet av portal, och process för registrering av mottagare skiljer sig åt mellan olika länder. I Finland är det Posti som erbjuder portaltjänst, i Norge är det Bring och i Danmark PostNord. För den svenska marknaden samarbetar vi med Kivra som portallösning. 

OpusCapita kan för närvarande skicka dokument via följande portaler:

(Information om portalerna från ett slutanvändarperspektiv finns i länkarna).

NetPosti (FI) www.netposti.fi

Digipost (NO) www.digipost.no

eBoks (NO) www.e-boks.dk

Kivra (SE) www.kivra.com

För mer information om portaler, besök www.opuscapita.com/terms.

Du kan skicka dina dokument via mail, antingen som en länk eller som en bifogad PDF. Fördelarna med mail är att det är snabbt, lättillgängligt och du kan lägga till klickbara länkar.

Det du måste tänka på är att det krävs att du har tillgång till rätt mailadresser. Mail studsar måste hanteras separat och adresslistan uppdateras inför nästa utskick. 

För mer information om Documents by email, besök www.opuscapita.com/terms.

Kompletterande tjänster:

 • eArchive
 • Connect

Du väljer Printer Driver som vilken annan tillgänglig skrivare som helst på din dator – trycker på submit mail och dina brev produceras och lämnas över för distribution i enlighet med det portoslag du har valt i applikationen, A- eller B-post. Du bestämmer om dina brev ska produceras i svartvitt eller färg, enkelsidigt eller dubbelsidigt eller om du vill lägga till ett försättsblad. Du kan också lägga till bilagor (en eller flera) som printas som extra sidor. Printer Driver kan även skicka dina brev till portaler så som Netposti och DigiPost. 

Fördelarna med att använda Printer Driver är inte bara stordriftsfördelar för print och porto, det kortar också genomloppstiden och ger dig mer kontroll över tillkommande kontorspost. 

För mer information läs avsnittet om Printer Driver i produktspecifikationen för iPost Letter och User Guides tillgängliga på www.opuscapita.com/terms

Sätt dig i förarsätet för din utgående kommunikation och använd Connect-verktyget för merförsäljning och för att skapa en högre kundlojalitet. Connect hjälper dig att göra din kundkommunikation mer relevant och effektiv.

Välj den modul som bäst passar för dina behov:

Connect Basic – lägg till en bilaga, även i sista minuten, till din normala kommunikation, tex månadsfaktureringen.Samma bilaga blir skickad till alla mottagare vid nästa produktionstillfälle.

Connect Basic Plus – dina bilagor kan segmenteras för olika målgrupper, så att mottagaren alltid får relevant kommunikation.

Connect Premium – här har du möjlighet att lägga till segmenterade banners på huvuddokumentet. Till exempel: belys viktig information för en specifik målgrupp av ett informationsbrev eller besvara frekventa frågor till kundtjänst direkt på en faktura. Bilagor kan förstås också vara segmenterade precis som i Basic Plus-modulen. I Premium kan du kombinera meddelanden på huvuddokumentet med extra information i en bilaga.

Om du vill veta mer om Connect, kontakta OpusCapitas kundservice eller din säljkontakt.

För mer information se även connect.opuscapita.com