INKÖPSLÖSNING

OpusCapita har skapat program och tjänster som kan vara till nytta vid köpet av strategiska varor och tjänster som behövs för att driva verksamheten, från direkta poster (råmaterial för produktion) till indirekta poster (datorer och kontorsmaterial).

Med moderna inköpsverktyg och leverantörsnätverk finns det flera områden där det går att effektivisera tillvägagångssättet inte bara ur kostnadssynpunkt, utan även när det gäller kontroll och efterlevnad. 

Med en digitaliserad inköpsplattform kan företagets anställda göra inköp lika enkelt och intuitivt som de gör till vardags på plattformar som Amazon, Ebay och Apple. Samtidigt gör lösningen att linjechefer och företagets inköpsavdelningar kan kontrollera indirekta inköp på ett lämpligt sätt. Det säkerställer en effektiv kontroll, att avtalet efterlevs och att hela purchase-to-pay-processen från inköp till betalning sker automatiskt och sömlöst. OpusCapitas lösningar underlättar transparenta utgiftsrapporter för optimering av inköp och inköpskanaler.

Direkta utgiftsposter hanteras vanligtvis i företagets affärssystem. För att stödja kommunikationen mellan olika maskiner har våra lösningar full anslutbarhet mot direktleverantörer med antingen EDI/XML, helintegrerade nätverk eller en lättanvänd och webbaserad leverantörsportal.

OpusCapitas mål är att erbjuda inköpsorganisationer både en helhetslösning som innefattar både hantering av indirekta utgifter och anslutning till indirekta och direkta leverantörer. Med lösningarna för supply chain-finansiering är det möjligt att minska riskerna ytterligare samt få bättre kontakt med leverantörsbasen.

Via OpusCapitas interna expertis och viktiga partnerskap med jCatalog har vi en beprövad lösning med mer än 70 000 anslutna leverantörer.