PURCHASE TO PAY, ORDER TO CASH & DOCUMENT PROCESS AUTOMATION

OpusCapitas erbjudande är komplett. Vi digitaliserar och automatiserar inköp, fakturahantering, betalningar, kontanthantering, leverantörsfinansiering och fakturering, hela vägen till hantering av kundfordringar. Med 200 miljoner elektroniska transaktioner som processas årligen för 8 000 kunder i 54 länder, är vi experter på att göra inköp, försäljning och betalning enklare och mer konstandseffektivt. Du som kund får en helhetslösning som möjliggör övervakning och kontroll av dina utgifter, kundfordringar och kassaflöde.

NEWS AND VIEWS

Gemensam plattform för alla betalningsströmmar

Effektivt skydd för bolag mot ekonomisk cyberbrottslighet. Det är de manuella betalningarna från höga befattningshavare som utgör den största säkerhetsrisken för organisationer at...

OpusCapita automatiserar finska statens admin - Pionjärer inom robottjänster till offentlig sektor

OpusCapita - Nordens ledande företag inom automatiserade ekonomitjänster har fått i uppdrag att leverera robotiserad programvara (RPA) till den finska regeringens Shared Services ...

Med en helt automatiserad fakturahantering som mål

Många företag ser en automatiserad faktureringsfunktion som ett viktigt mål. Hittills har de flesta företagen valt att nöja sig med de enkla förbättringarna och går miste om effek...

OpusCapita och M-Files i nytt samarbete för automatisering av processer inom dokumenthantering

Stockholm; 2016-05-25; OpusCapita stärker sitt tjänsteutbud inom Document Process Automation genom att addera M-Files lösning för dokumenthantering. Med M-Files kan OpusCapitas ku...

OUR REFERENCES