CONTROL, COMPLIANCE
AND COST-SAVINGS

ANPASSA DINA INKÖP- OCH BETALNINGSPROCESSER, FRIGÖR DITT RÖRELSEKAPITAL OCH OPTIMERA DIN KONTANTHANTERING TILL DEN DIGITALA TIDSÅLDERN

Kontakta oss

PURCHASE TO PAY, ORDER TO CASH & DOCUMENT PROCESS AUTOMATION

OpusCapitas erbjudande är komplett. Vi digitaliserar och automatiserar inköp, fakturahantering, betalningar, kontanthantering, leverantörsfinansiering och fakturering, hela vägen till hantering av kundfordringar. Med 200 miljoner elektroniska transaktioner som processas årligen för 8 000 kunder i 54 länder, är vi experter på att göra inköp, försäljning och betalning enklare och mer konstandseffektivt. Du som kund får en helhetslösning som möjliggör övervakning och kontroll av dina utgifter, kundfordringar och kassaflöde.

NEWS AND VIEWS

Med en helt automatiserad fakturahantering som mål

Många företag ser en automatiserad faktureringsfunktion som ett viktigt mål. Hittills har de flesta företagen valt att nöja sig med de enkla förbättringarna och går miste om effek...

OpusCapita och M-Files i nytt samarbete för automatisering av processer inom dokumenthantering

Stockholm; 2016-05-25; OpusCapita stärker sitt tjänsteutbud inom Document Process Automation genom att addera M-Files lösning för dokumenthantering. Med M-Files kan OpusCapitas ku...

OpusCapita förvärvar tyska jCatalog

OpusCapita Group Oy, en nordisk marknadsledare inom e-fakturering och finansiella processer, förvärvar det tysk-baserade företaget jCatalog Software AG, för att stärka ekosystemet...

Why bank connectivity as a service wins over the traditional software approach

You can’t be in business without having a relationship with at least one bank. Every corporate has had to solve their bank connectivity, finding a convenient way to send payments ...

OUR REFERENCES